ארנונה

הפחתת חיובי ארנונה לנכסים מניבים


הארנונה משמשת כבסיס התקציב השוטף של הרשות המקומית לכיסוי הוצאות שוטפות, כגון פינוי אשפה, תחזוקה, שמירה ואבטחה ועוד.

בשנים האחרונות מנסות הרשויות המקומיות להגדיל את נפח הגביה בארנונה בשתי דרכים עיקריות:

* העלאת תעריפי הארנונה - מיסי הארנונה הפכו בשנים האחרונות, לנטל גובר והולך על בעלי ומחזיקי נכסים ובעיקר על בעלי העסקים. הרשויות המקומיות שנקלעו למצב כרוני של גרעון תזרימי, מצאו פתרון יצירתי להתמודד איתו – העלאת חיובי הארנונה, פעמים רבות בניגוד לדין.

* חיובים יזומים - לעתים מזומנות, מוציאות הרשויות חיובים רטרואקטיביים לנכסים שלא חויבו לכאורה, בגין תוספת שטחים ו/או שינוי סיווגים. בטיפולנו עבור לקוחותינו בחיובים מסוג זה, הבאנו להפחתה ניכרת ולעתים אף לביטולם המוחלט של החיובים.

חיובי הארנונה מחייבים תשומת לב של הנישום לחיובים המושתים עליו וקיימת חשיבות רבה למודעות הנישום לסוגי הטענות שניתן לטעון ולמסלולים השונים שיש לנקוט באשר לתקיפת שומת הארנונה.

תעריפי ארנונה בוטלו בבית המשפט לאור אי חוקיותם או אי סבירותם פעמים רבות ועל כן רצוי לבדוק כל שומת ארנונה וכל תעריף רלוונטי.

משרדנו מטפל בתיקים רבים בענייני ארנונה, וזכה להצלחות משפטיות רבות אשר אחדות מהן משמשות מורות דרך בתחום.

הטיפול בחיובי הארנונה כולל:

* בדיקה קפדנית של התאמת החיוב לצו הארנונה של כל רשות

* בדיקת "חריגה מהקפאה" - העלאה מותרת וחוקית אל מול תעריפים בפועל

* התאמת הסיווג לפעילות בנכס

* מדידת הנכס במידת הנדרש

* בדיקת האפשרות לקבלת הנחות ופטורים

ההתנהלות מול הרשויות בנושאי השגות על חיובי ארנונה, מחייבת יכולת מקצועית מבוססת והכרה מעמיקה של החוק ושל צווי הארנונה על התמורות שחלו בהם עם השנים; לעיתים אף נדרש ניתוח צווי ארנונה ישנים אשר האזרח אינו נגיש להם והוא חסר את היכולת להבינם לעומק.