ארנונה

הפחתת חיובי ארנונה לנכסים מניבים

הארנונה הינה מס שנתי המשולם לרשות המקומית תמורת סל השירותים הכללי שהיא מעניקה, ומהווה חלק נכבד מההוצאות הקבועות בגין כל נכס.


החיוב בארנונה נקבע לפי שטח הנכס והשימוש בפועל, כאשר לכל רשות צו מיסים משלה ובו פירוט קובעי המס (רשימת השימושים) ותעריפיהם ליחידת שטח.


היות ומסי הארנונה מהווים חלק מהותי מתקציב הרשויות המקומיות, הן פועלות בדרכים שונות להגדלת הגבייה, אם ע"י בקשות להעלאות תעריפים דרך משרד הפנים ואם ע"י "סקרי נכסים" תכופים לעסקים בשטחן, בכדי לאתר פערים ולהגדיל את חיובי הארנונה של אותם עסקים.


בשנים האחרונות ניכרת מגמה של העמקת הגבייה מצד רשויות רבות, המנסות להגדיל את חיובי הארנונה של העסקים בתחומה בטענה שנפלו טעויות בחישוב השטח של אותו נכס או שהסיווג לפיו סווג הנכס אינו תואם את השימוש בפועל.


את ההגדלות השנתיות האלו מבקשות בד"כ הרשויות להשית גם באופן רטרואקטיבי בתוספת ריבית והצמדה, מה שמוביל לשומות בסכומים אדירים ולא פרופורציונליים.


הטיפול בחיובי  ארנונה מצריך בראש ובראשונה הבנה של התמונה המלאה – היכולת לנתח את החיובים למול צווי המיסים ותשריטי המדידה מצד אחד והשליטה המשפטית הגבוהה בחקיקה והפסיקה הרלוונטית מן הצד השני;


כל זאת תוך היכרות והבנת יתר הגורמים הרלוונטיים בתהליך, מב"כ הרשויות, היועצים החיצוניים, וועדות הערר והנישומים עצמם.


משרדנו מומחה בניתוח וטיפול להפחתת חיובי ארנונה, כאשר לאורך השנים טיפלנו באינספור מקרים מגוונים ומורכבים בכל רחבי הארץ, בהם הבאנו לחסכונות כספיים אדירים ללקוחותינו.


בנוסף, משרדנו מספק גם יעוץ בנושא ארנונה לחברות או יזמים הבונים נכסים המיועדים לשימוש עצמי או לצרכי השכרה (משרדים או מסחר), עוד בטרם איכלוסם; 

זאת במטרה לאפיין את צרכי הנכס, חלקותו באופן האופטימלי, קבלת פטורים אפשריים, העמסת שטחי שירות על שוכרים ועוד.