קרן חניה

יזם המבקש היתר בניה (בין אם מדובר בשיפוץ או בפרויקט חדש), צריך לדאוג לפתרון חניה פיזי במגרש המיועד בהתאם לתקנים שונים הנוגעים לסוג השימוש.

הוועדה המקומית רשאית לפטור את מבקש ההיתר מהתקנה בפועל של החניה, במקרה שפתרון חניה פיזי אינו ישים, ובתמורה לחייבו להשתתף במימון קרן חניה, שתפקידה לממן הקמת חניונים ציבוריים.

עלות זו משתנה בהתאם לעיר ולאזור, במרבית המקרים מדובר בתשלום של עשרות אלפי שקלים לכל מקום חניה. התשלום המכונה "כופר חניה".

משרדנו הביא להשבתם של עשרות מיליוני ש"ח ששולמו על ידי לקוחותינו עבור קרן חניה (כופר חניה).