תביעה ייצוגית

במהלך השנים, מאז חקיקתו של חוק התביעה הייצוגיות בשנת 2006, פיתחנו מומחיות בתחום התביעות הייצוגיות כנגד חברות גדולות, גורמי שלטון וכן רשויות מקומיות.

נושאי התביעות רבים ומגוונים, ומשקפים את היצירתיות של הרשויות המקומיות בהגדלת הכנסותיהן בסכומים נמוכים יחסית מכל תושב, אשר מצטברים לסכומי עתק.

ריבית דריבית

משרדנו היה הראשון שהגיש תביעה ייצוגית בעניין חישובי ריבית דריבית במקרים של חובות לרשויות מקומיות.

התביעה הייצוגית הראשונה שהוגשה הHיתה נגד עיריית תל אביב, בעקבותיה הודיעה העירייה על חדילת החיוב בשיטת ריבית דריבית אליה הצטרפו גם רשויות אחרות.

במרץ 2013, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית, בגין אותה עילה, בין השאר כנגד 3 רשויות (נתניה, ראשל"צ ורחובות) שמשרדנו מייצג את התובעים כנגדן.

אנו מעריכים את השווי הכולל של חדילת גבית הריבית דה ריבית ברשויות שונות בסך עשרות מיליונים לשנה.

גם רשויות צריכות לשלם ריבית פיגורים -

תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי המשרד בעניין אי תשלום ריבית פיגורים על ידי עיריית ראשל"צ כאשר השיבה סכומים שגבתה כהיטלי השבחה ביתר.

בספטמבר 2013 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בו לראשונה שינתה רשות מקומית את מדיניותה והתחייבה לשלם ריבית ביחס לסכומים שגבתה ביתר עבור היטלי השבחה.


ההישג התפרסם בגלובס - לחצו כאן לצפייה בלינק לכתבהתביעה ייצוגית ככלי צרכני

תביעה (תובענה) ייצוגית היא תביעה אזרחית שבה אדם יחיד תובע בשם קבוצה. בדרך כלל מוגשת תביעה ייצוגית במקרה שיש הרבה נפגעים אולם הגשת תביעה של אדם בודד אינה כדאית בשל עלויותיה והטרחה הכורכים בכך.

התביעה הייצוגית למעשה מאפשרת לתובע הייצוגי לתבוע בשם הקבוצה כולה. תביעות ייצוגיות מוגשות לרוב נגד רשויות השלטון, חברות גדולות בתחומי מוצרי צריכה, הפיננסים, תקשורת ועוד.

יש חשיבות רבה מאד בדרך הגשת הבקשה, מאחר שאישורה עשוי להצביע במקרים רבים על תוצאותיה ולעתים להביא להישג משפטי וצרכני עוד בטרם תידון התביעה הייצוגית, בין בדרך של חדילת רשות מגביה, או על ידי השגת פשרה, בחסות בית המשפט, לפיצוי קבוצת התובעים הייצוגיים.

התביעה הייצוגית היא מכשיר צרכני מהמעלה הראשונה, שנועד לאזן בין הכוחות הלא שוויוניים של האזרח/הצרכן הקטן אל מול גופי ענק, כגון: המדינה ורשויותיה, וחברות המספקות שירותים או מוכרות מוצרים לציבור.

הגשת תביעה ייצוגית אינה דבר של מה בכך והיא גוזלת משאבים רבים ולכן תנאי קריטי נוסף הוא שבאי כוחו של התובע מסוגלים לעמוד במעמסה של תביעה ייצוגית.

בהגשת תביעה ייצוגית כרוך סיכון מצד התובע ועורכי דינו, אך בה בעת, במידה והתביעה הייצוגית מתקבלת, בית המשפט ייקבע פיצוי מיוחד לתובע הייצוגי, על הזמן והמשאבים שהושקעו על ידו לצורך ניהול התובענה. פיצוי זה נועד להוות תמריץ לאנשים להגיש תביעות ייצוגיות.

תביעות ייצוגיות נוספות

בנוסף, הגשנו תביעות ייצוגיות בגין שינוי שיטת חישוב השטחים לצורך חיוב בארנונה, חישוב ריבית שגוי בגין תשלומים המבוצעים באיחור, גביית אגרות שמירה ופינוי אשפה שהוטלו שלא כדין, עיגול שטחי נכסים לצורך חיוב בארנונה והגדלה מלאכותית שלהם שלא כדין וכיו"ב.

 לזירת תביעות יצוגיות כנסו ל -