עיריית ת"א חויבה להוזיל ארנונה לנכס ריק בעיר

פסקי דין
 

עניינה של ערעור ועתירה זו אותה הגישה חברה אשר רכשה בשנת 2007 נכס בתל אביב, היא בסיווג נכס ריק, בבניין משרדים. לאורך השנים החברה חויבה בארנונה בגין הנכס לפי סיווג "משרדים, שירותים ומסחר", לכאורה לפי התב"ע שחלה עליו; אולם בהליך זה, החברה טענה כי על אף שהתב"ע אינה כוללת ייעוד למחסנים במפורש, ניתן להכיר במחסנים כשימוש נלווה לשימוש עיקרי אחר של עסק בסביבה.

טענה זו נדחתה ע"י העירייה וע"י ועדת הערר, בטענה כי השימוש בנכס כמחסן אינו מופיע בתב"ע ולכן אינו אפשרי.

אולם ביהמ"ש קבע כי אמנם התב"ע לא מציינת במפורש שמותר להשתמש בנכס כמחסן, אך מדובר בסיווג אפשרי, שכן התב"ע מאפשרת לעשות בו שימוש נלווה כמחסן, ובלבד שהנכס עומד בתנאים בבסיס סיווג כמחסן. כמו כן, נקבע כי כאשר מדובר במחסן, לא נדרש לבדוק את הסיווג בתב"ע שמטבעו הוא שימוש נלווה.

 


עמ"נ 46043-04-14 ליאו בל (1986) בע"מ נ' עירית תל-אביב-יפו, ניתן ביום 3/3/17;