גם תאגיד מים חייב לשלם ארנונה למועצה המקומית

פסקי דין
 

המועצה האזורית מטה אשר שלחה לתאגיד המים והביוב "מעיינות זיו" דרישה לתשלום ארנונה בגין מכון טיהור שפכים בישוב שלומי, לשנת המס 2016. הדרישה התקבלה אצל התאגיד רק בדצמבר 2016. התאגיד הגיש עתירה מנהלית נגד החיוב בטענה כי מדובר בחיוב רטרואקטיבי אסור על-פי הדין. ביהמ"ש לעניינים מנהליים בחיפה דחה את העתירה בקובעו כי בניגוד לתיקון שומת ארנונה קיימת, הטלת ארנונה לראשונה במהלך שנת כספים אינה בהכרח נחשבת לחיוב רטרואקטיבי אסור. בהסתמך על הלכת בית המשפט העליון, נקבע כי אין די בכך שהחיוב הוא רטרואקטיבי, אלא יש להוכיח הסתמכות על אי הגבייה כבסיס לאי חיוב הנכס בארנונה. כאשר אדם אינו משלם ארנונה ואינו יכול להצביע על מקור כלשהו להימנעות מלגבות ממנו, כבענייננו, טענת ההסתמכות נראית דחוקה, ואף במישור הנורמטיבי אין לקבלה. טענת התאגיד לפיה דרושה לו וודאות תקציבית היות והוא מכלכל את צעדיו על בסיס תקציב סגור המאושר על-ידי הרגולטור אחת לשנה, נטענה רק בתום הדיון, מבלי שהועלתה בעתירה או בעיקרי הטיעון. לפיכך, עתירת התאגיד נדחתה וחיובו בארנונה לשנת 2016 נותר על כנו.  

 

 

עת"מ 61709-01-17 מעיינות זיו בע"מ נ' מועצה אזורית מטה אשר, ניתן ביום 16.05.17; לקריאת ההחלטה במלואה- ראה מאגר "נבו".