גילוי מסמכים בתביעה ייצוגית- הצגת תשתית ראייתית ראשונית

פסקי דין
 

המבקש הוא אדם פרטי אשר הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ, בטענה שהיא משווקת חבילות תקשורת לחו"ל, אשר לא ניתן לנצל במלואן. המבקש טען בבקשת האישור, כי המגבלות שמטילה פרטנר על האפשרות לנצל חבילות התקשרות המשווקת על ידה הן תניות מקפחות בחוזה אחיד וביקש גילוי מסמכים. בהמ"ש המחוזי קבע כי לא הוצגה תשתית ראייתית ראשונית לביסוס הטענות ולכן דחה את הבקשה לגילוי מסמכים. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור. בהמ"ש העליון נתן רשות ערעור וקיבל את הערעור בקובעו כי די בנתונים שהוצגו בבקשת האישור בכדי לבסס תשתית ראייתית ראשונית לתמיכה בטענות. ככל שיוכח כי חבילות התקשורת שמשווקת פרטנר מאפשרות לה בשל המגבלות הקבועות בהן לגבות באופן שיטתי כספים שלא ניתנת תמורה בעדם, יכול שייקבע כי מדובר בתניות מקפחות. הדיון בבקשת הגילוי שהגיש המבקש יוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שיבחן האם מתקיימים במקרה דנן יתר התנאים הנדרשים למתן צו גילוי ועיון במסמכים בהליך.

רעא 2155/17 רמי קליאוט נ' פרטנר תקשורת בע"מ, ניתן ביום 24.08.17; לקריאת ההחלטה במלואה- ראה מאגר "נבו".