פרסום - פסק דין בז"ן יתמרץ רשויות ליצור חיובים מנופחים

פסקי דין
 

ב-10 בדצמבר פסק בית המשפט העליון כי בתי הזיקוק בחיפה וחיפה כימיקלים יצטרכו לשלם לעיריית חיפה כ-250 מיליון שקל בגין עבודות סלילה ותיעול שבוצעו בין השנים 2006-2008. בכך הפך בית המשפט העליון את החלטת בית המשפט המחוזי מאוגוסט 2014, לפיה המפעלים לא היו אמורים לשלם כלל.

סיבת החיוב היא עבודות סלילה ותיעול שביצעה עיריית חיפה לפני כעשור בשדרות ההסתדרות בעיר. עבודות אלה נועדו למנוע הצפות בדרך ששימשה באותה עת כדרך הגישה המרכזית למתחם בזן. העבודות בוצעו לאחר שהמתחם עבר לתחום השיפוט של עיריית חיפה בדצמבר 2005.

החודש, כאמור, קיבל בית המשפט העליון את טענות עיריית חיפה והפך את חובת התשלום של המפעלים מאפס לכ-250 מיליון שקל.

התייחסות עו"ד מיכאל רוזן: "לעמדת השופטות נאור וברק-ארז, אי-גביית ההיטלים מבתי הזיקוק תעמיס על הציבור את חלקם בנטל ההיטלים. לדעתנו, זהו נימוק בעייתי. זאת מאחר ובפועל, הרשויות המקומיות מטילות וגובות חיובים לפי יכולתן, ולא צורכיהן.

לכן, חיובים מופרכים שייגבו לא יקטינו את הנטל מהציבור אלא להפך. שכן, החיובים המופרכים מועמסים על לקוחות המגזר העסקי.

לצערנו, הפסיקה תיתן רוח גבית לפרקטיקה שהתפתחה בשנים האחרונות, לפיה, רשויות מקומיות, בסיוע גופים פרטיים (משרדי עו"ד וחברות כלכליות) הפועלים תמורת אחוזים מהגבייה, מטילות חיובים בהיטלי פיתוח המבוססים על עבודות שלעתים הקשר בינן לבין הנכס המחויב רופף.

לעתים מדובר בעבודות בהיקף זעום ובריחוק פיזי מהנכס בגינו מוטל החיוב. חיובים אשר לאור פסק הדין, הנישומים יאלצו לשלם בגינם סכומים נכבדים בפשרה - מחשש שבפסק דין הם יחויבו לשלם את מלוא החיוב".

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001217394

 

 

 

 

 
 
פסקי דין קשורים
חיוב כפול בהיטלי פיתוח התקבלה חלקית תביעה להשבת סכומים ששולמו למועצה מקומית בגין היטל ביוב ואגרת הנחת צינורות, לאחר שהוכח כי חלק מסכומי ההיטלים שולמו קודם לכן למשרד הבינוי והשיכון שביצע בעצמו את עבודות הפיתוח הנדונות
פסקי דין קשורים
פרסום - הטל ככל יכולתך: השיטות של הרשויות המקומיות להגדיל את הקופה הרשויות המקומיות לא מסתפקות בגביית ארנונה ומחייבות תושבים ובעלי עסקים בהיטלים שיכולים להגיע גם ל־100 אלף שקל. מהיטלי ביוב ועד להיטלים לבניית מדרכות: "כלכליסט" בדק אילו הפתעות מכינים לכם בעיריות