מפת אתר

 

אגרות והיטלים

ארנונה

כללי

ייצוגית

אגרות בניה והיטלי פיתוח

ארנונה

היטלי השבחה

תביעה יצוגית

אגרות והיטלי פיתוח

ארנונה לעסקים

מיסוי עירוני

תובענה יצוגית

אגרות והיטלים

ארנונה עירונית

מיסוי מוניציפאלי

תביעה ייצוגית

היטלי פיתוח

הפחתת ארנונה

קרן חניה

תובענה ייצוגית

היתרי בניה

הפחתת חיובי ארנונה

תאגיד מים וביוב

יצוגית

היטל ביוב

חיובי ארנונה

תביעות 197

ייצוגית

היטל מים

חובות ארנונה

תשלומים למנהל מקרקעי ישראל

הודעת חדילה

היטל תיעול

חיוב ארנונה רטרואקטיבי

 

תובע ייצוגי

היטל סלילה

ארנונה תל אביב

 

תובע יצוגי

היטל שצפ

שומת ארנונה

 

הודעת הסתלקות

חיובים בגין היתר בניה

ארנונה רטרואקטיבי

 

גמול תובע ייצוגי

 

הפחתת ארנונה

 

גמול תובע יצוגי

 

מדידות ארנונה

 

 

 

הגדלת שטחי ארנונה

 

 

 

סיווג ארנונה

 

 

 

ניתוח צווי ארנונה

 

 

 

חיובים יזומים